Porlan rakennukset

Rakennukset ja niiden käytettävyys

Järvikeskus Porla muodostuu Porlan nykyisestä kalanviljelylaitoksesta rakennuksineen ja alueelle tarvittavasta uudisrakentamisesta, jolla LUVY ry ja muut mahdolliset yhteistyökumppanit voidaan sijoittaa. Uudisrakennukseen voidaan sijoittaa myös tutkimus, opetus- ja valistustoiminnan tarvitsemia lisätiloja pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden järjestämiseksi ja luentotilaisuuksia varten.

Hankkeessa selvitettiin nykyisten rakennusten lisäksi tarpeet ja mahdollisuudet lisä, -laajennus -ja uudisrakentamiseen alueella. Uudisrakentamisen osalta laaditaan karkea kustannusarvio rakennusinvestoinneista, esimerkki tilaohjelmasta sekä kartoitetaan eri toimijoiden tilatarpeet.

Porlan alueen nykyiset rakennukset

Hankkeessa on tehty alustava kuntokartoitus korjaustarpeineen alueen nykyisistä rakennuksista sekä selvitetty rakennusten suojelutarve.

Kalamestarin asunto

Kalamestarin asunto on rakennettu v. 1916. Sen pinta-ala on n. 60 m2. Arvio rakennuksen kunnostuskustannuksista on n. 38 000€. Lohjan museo: rakennus tulee säilyttää ja merkitä suojelumerkinnällä.

Kalamestarin asuntoHautomorakennus

Hautomorakennus on rakennettu v. 1926. Rakennus koostuu kahdesta osasta, uudemmasta ja vanhemmasta, jotka molemmat on rakennettu 1920-luvulla. Rakennus on purkukuntoinen.

Porlan hautomorakennus
Vesilaboratorio

Vesilaboratorio on rakennettu v. 1949. Rakennus suositellaan purettavaksi, koska korjauskustannukset vastaavat uuden rakentamista.

Porlan vesilaboratorirakennusPihasauna

Pihasauna on rakennettu v. 1921. Arvio saunan korjauskustannuksista on n. 7800 €. Lohjan museo: rakennus tulee säilyttää.

Pihasauna

Puuliiteri ja maakellari

Puuliiteri on rakennettu v. 1921 ja se suositellaan purettavaksi huonon kunnon takia. Maakellari on myös rakennettu v. 1921.

Puuliiteri