Järvikeskus-hanke

Etusivu :: Järvikeskus-hanke :: Hankkeen tavoitteet :: Vesialan osaamiskeskittymä

Vesialan osaamiskeskittymä

Uudenmaan järvikeskus - osaamiskeskittymä

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää taustat Uudenmaan alueelle Lohjanjärven rantaan mahdollisesti tulevaa vesi- ja ympäristöosaamisen ja -palveluiden keskusta varten.

Valtakunnallisesti merkittävä vesiosaamisen keskus

Tavoitteena on luoda Uudellemaalle muiden toimijoiden kanssa verkostoitunut valtakunnallisesti merkittävä vesiosaamisen keskus, joka suuntautuu erityisesti hajakuormituksen hallintaan sekä vesien kunnostuksen suunnitteluun ja kunnostukseen. Erityisesti Uudellamaalla vesistöjen sekä rannikkovesien tilan on todettu olevan heikossa kunnossa ja vesipuitedirektiivi edellyttää vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamista vuoteen 2015 mennessä. Hyvä tilan saavuttaminen edellyttää entistä suurempia panostuksia erityisesti hajakuormituksen hallintaan sekä uusia keinoja eri tahojen aktivoimiseksi sekä kustannustehokkaiden keinojen löytämiseksi.

Osaamiskeskittymä tukee osaamisellaan alueen perhepuiston ja matkailupalveluiden erityisosaamisen tarpeita. Keskus tekee vahvaa yhteistyötä alan tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sekä tukee alan uuden liiketoiminnan kehittymistä.

Esiselvityshankkeessa selvitettiin alustavasti, minkälaisin toimenpitein ja millaisella konseptilla osaamiskeskittymä on mahdollista toteuttaa ja millaista kiinnostusta mahdollisilla yhteistyökumppaneilla keskukseen mukaan tulemiselle olisi.

Hankkeessa kartoitettiin toiminnasta kiinnostuneita tutkimus- ja koulutustahoja sekä solmitaan yhteyksiä jo toimiviin verkostoihin ja tutkimusprojekteihin.