Perhepuisto

 

Perhepuisto

Hankkeessa selvitettiin mitä toimintoja alueelle on mahdollista sijoittaa ja millä edellytyksillä alueelle voidaan toteuttaa perhepuisto. Tähän liittyen teetettiin selvitys puiston rakentamiskustannuksista ja aikataulusta. Perhepuiston suunnittelussa kartoitettiin mm. koulujen tarpeet, luontokoulun vaatimukset sekä yhdistysten näkemykset alueen käytön suhteen. Tutustu perhepuiston yleissuunnitelmaan ja hankkeen loppuraporttiin.

Kalanviljely

Porlassa on sen hyvien olosuhteiden ansiosta viljelty onnistuneesti useita kalalajeja viimeisten 90-vuoden aikana. Laitos oli aikanaan eteläisten kalalajien, karpin, toutaimen ja kuhan sekä täpläravun viljelyn tärkein tuotantolaitos. Osittain umpeen kasvaneet ja liettyneet viljelylammikot ovat ruoppauksen ja kunnostuksen tarpeessa. Samoin vanhan hautomon tilalle tulee tehdä uudisrakennus.

Hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia perustaa Porlaan luontopuistotoimintaa ja matkailua tukevaa kalanviljelyä. Samalla tarkasteltiin mahdollisuuksia perustaa alueelle Karjaanjoen vesistön taimenen emokalasto, jonka avulla voidaan elvyttää vesistön taimenkantoja Karjaanjoki- LIFE-hankkeen suositusten mukaisesti ja siirtyä käyttämään alueen järvien hoitoistutuksissa paikallista taimenta.